8 mei Melun : Kirsch Mario 1022 oude duiven

8 mei Melun : Kirsch Mario 2008 oude en jaarse duiven

8 mei Melun : Steenaerts Willy 986 jaarse duiven

15 mei Gien : Schroyen-Stockmans 650 jaarse duiven

16 mei : Mettet Claes Ludo 496 oude duiven

16 mei : Mettet Claes Ludo 1078 oude en jaarse duiven

16 mei : Mettet Coenen Wilfried 586 jaarse duiven

16 mei : Mettet Vannoppen Georges 350 jonge duiven

23 mei : Mettet : De l’Arbre Rita 650 oude duiven

23 mei: Mettet : De l’Arbre Rita 1378 oude en jaarse duiven

23 mei : Mettet : Schroyen-Stockmans 843 jonge duiven

23 mei : Sourdun : Steenaerts Willy : 755 oude duiven

23 mei: Sourdun: Steenaerts Willy : 1718 oude en jaarse duiven

30 mei : Melun : Coenen Wilfried : 1017 oude duiven

30 mei : Momignies Steenaerts Willy 1174 jaarse duiven

30 mei : Momignies Schroyen-Stockmans 1043 jonge duiven

6 juni : Momignies Steenaerts Willy 933 jaarse duiven

6 juni : Schroyen-Stockmans 1011 jonge duiven

27 juni : Mettet De l’Arbre Rita 385 jaarse duiven

10 juli : Melun Deferm Kris 827 jonge duiven

19 juli: Soissons Aerts Ludo 651 oude duiven

31 juli : Soissons: Reynders Jef 576 oude duiven

31 juli : Soissons Reynders Jozef 1235 oude en jaarse duiven

31 juli : Soissons Cleeren Jules 1719 jonge duiven

7 augustus: Mettet : De l’Arbre Rita 356 jaarse duiven

14 augustus : Melun Schroyen-Stockmans 1201 jonge duiven

21 augustus : Sens : Steenaerts Willy 203 oude duiven

21 augustus : Sens : Steenaerts Willy 460 oude en jaarse duiven

28 augustus : Soissons : Steenaerts Willy 214 jaarse duiven

28 augustus : Soissons : Steenaerts Willy : 393 oude en jaarse duiven

4 september : Momignies : Steenaerts Willy : 268 oude duiven

11 september : Momignies : Steenaerts Willy : 159 oude duiven

11 september : Momignies : Schroyen-Stockmans : 1850 jonge duiven

18 september : Momignies : Larbie Luyten : 1752 jonge duiven

25 september : Momignies : Vannoppen Georges : 183 oude duiven

25 september : Momignies ; De l’Arbre Rita : 1213 jonge duiven

Winnaars West 2021