Programma 2021 : voorlopig wordt ingekorfd op afspraak indien het voorspelde weer goed is natuurlijk.

dinsdag 16 maart inkorving leervlucht Burdinne (47 km Lummen Centrum)

vrijdag 19 maart inkorving wedstrijd Mettet (oud+jaar/oud/jaar)

Belangrijk nieuws van de KBDB : samengevat de geplande wijzigingen voor 2021 gaan niet door wegens corona

Mededeling aan de liefhebbers en de verenigingen

aangaande het elektronisch constateren seizoen 2021

In de in rand vermelde problematiek meldden wij dat de huidige COVID-19 pandemie er verantwoordelijk voor is dat de procedure, zoals voorzien in art. 40 van de KBDB-statuten aangaande het elektronisch constateren, niet kon toegepast worden.

De KBDB heeft dan ook beslist om, wat het speelseizoen 2021 betreft, terug te vallen op de u gekende situatie voor speelseizoen 2020, met name :

  • De “Standaard 2020” blijft van toepassing voor het speelseizoen 2021;
  • De masters, gehomologeerd voor 2020 en goedgekeurd volgens de standaard 2020, worden voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd en goedgekeurd” beschouwd
  • Eventuele nieuwe masters kunnen door de betrokken firma’s worden binnengebracht en dit op een nog later mede te delen datum en tijdstip, waarna de AEC (nationale adviesraad elektronische constateersystemen), mits respect van de Covid-19 reglementering, zal overgaan tot (eventuele) homologatie en goedkeuring van deze nieuwe masters. Verdere info volgt!
  • het gebruik van de controlechipringen op de (inter)nationale wedvluchten 2021, zoals in 2020, derhalve als test;
  • het verzenden van deze controlechipringen zal, zoals in 2020, gebeuren door de KBDB;
  • opschorting van het verplicht gebruik van de controlechipringen op alle andere wedvluchten (snelheid, kleine halve-fond, grote halve-fond (geen nationale vluchten)) en opschorting van het inkorven van portduiven in aparte manden

Wij blijven uiteraard ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Namens de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB,
De nationale voorzitter, Pascal Bodengien.

 

Beste duiven ter wereld met 2 Limburgse duiven in de top 3 : klik hiernaast : Beste duiven ter wereld met beste prestaties
Vanaf 26/2/21 heeft de KBDB beslist dat ALLE duiven moeten worden ingeënt. In een toelichting laten ze nu weten dat er voorrang dient gegeven te worden aan de vliegduiven want daar moet de entdatum 21 dagen voor de inkorving: zie de tekst KBDB klik : inenting
Vluchtprogramma 2021 De Witpen Lummen moet nog goedgekeurd worden door de KBDB : proglummtotaal21

Programmaboekje 2021 klik hiernaast: program2021vers13

Verslag van de nationale vergadering 26-2-21 : klik hierna voor info : overgenomen KBDB en PIPA : Algemene vergadering KBDB van 26 februari 2021
Vluchtseizoen 2021 kan doorgaan, Europese verordening wordt uitgesteld (zie bericht KBDB via pipa) : klik hier : Uitstel van nieuwe EU
Onze kampioenen 2020 krijgen; wanneer de horeca terug open mag, in de Luman hun kader en de gewonnen gelden en waardebons.
Hierna staan onze kampioenen 2020 klik op de naam: kampmantels20    kampsteenaerts20    kampcusters20  kamphulshagen20  kampschroyen20     kampvancluysen20   kampmartens20 kampjughmans20    kampvannoppen20   kampclaesludo20
Hierna de andere geklasseerden in afzonderlijke reeksen :kampcoenen20  kampsels20 kampdelarbre20 kampvanloffeld20 kampcleeren20 kampierarts20 kamlarbie20 kamreynders20 kamaertsl20 kambeutels20
Nog uit te reiken prijzen uit seizoen 2020 : kermiskampioen : kermiskam2020   midweek winnaars : EINDSTMIDWEEK
Op 9-2-21 zette de KBDB volgend bericht op haar website het bevestigt de eerdere voorwaarden ivm duivenspel:
vanaf 1-2-21 mogen jonge duiven buiten, vanaf 15-2-21 mogen alle duiven buiten, vanaf 1-3-21 mag elke liefhebber zelf zijn eigen duiven gaan oplaten, vanaf 15-03-21 mogen er duiven worden verzameld in de lokalen. Volgens deze berichten ivm de vogelgriep mag er dus gestart worden met leervluchten vanaf 15 maart, wedstrijden kunnen starten vanaf 21 maart. De coronamaatregelen blijven wel van toepassing; Meer info klik hier :richtlijnenFAVV

 

Voor het seizoen 2021 werden in De Witpen Lummen 65 leden geregistreerd waarvan 6 tandemleden. Deze leden bestelden samen 5059 voetringen. Wie ringen wil bijstellen moet eerst een afspraak maken 0476/211849. 

Overzicht van de ingekorfde duiven en verzonden manden in onze maatschappij in 2020:

Aantal Lummen 2020.pdf

Eindstand kampioenschappen vanaf 2011 tot en met 2020. zie hiervoor in balk ‘Kampioenschappen’

kampioenschappen West Limburg: zie hiervoor in balk ‘West Limburg’

Poelbrief mag alle vluchten worden gebruikt :zie onder documenten 

 

NATIONALE DAGEN 2020

Data : woensdag 1 en donderdag 2 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

NATIONALE DAGEN 2021

Data : vrijdag 3 en zaterdag 4 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)