Laatste nieuws

Mededeling van de KBDB 26 maart
Aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het coronavirus. In het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, dewelke hun duivenhok NIET is gevestigd op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, op maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres. Liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijst zodat door de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is. Wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie. Wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet-duivenliefhebber of het ophalen van een aangekochte duif of een door een collega-duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden. De KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen. Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren. Wij verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen. Draag zorg voor uzelf en de ganse familie.
Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Mededeling 21 maart

                       Beste leden,  Eerst en vooral willen wij jullie bedanken om de door de overheid opgelegde richtlijnen en instructies strikt op te volgen. We beseffen ten volle dat het ook voor de duivenliefhebber niet evident is in deze moeilijke periode maar momenteel moet prioriteit worden gegeven aan onze gezondheid! Herhaaldelijk werden wij er via de media op attent gemaakt dat enkel de noodzakelijke en hoognodige verplaatsingen worden toegelaten. We kregen ontzettend veel vragen aangaande het ophalen van een verdwaalde duif of een aangekochte bon. Wij vragen aan de bevoegde instanties om een oplossing. Hoelang deze toestand gaat aanhouden, dat kan niemand voorspellen maar we zijn actueel bezig om een plan qua vluchtprogramma uit te werken. Van zodra er groen licht wordt bekomen, zullen wij er voor zorgen dat er tijdens de week leervluchten kunnen worden ingericht en dit uiteraard mits goedkeuring van de vervoerders.Wij raden jullie aan rekening te houden met het verschuiven van vluchten, zowel op de snelheid, de kleine halve-fond alsook de nationale en internationale kalender (oude & jaarlingen) alwaar eventueel het seizoen later zal worden afgesloten. Dit uiteraard enkel als er toestemming wordt bekomen van alle bevoegde diensten. Verder wachten wij af van welke eventuele maatregelen en versoepelingen er zullen wordt uitgevaardigd. Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.
Bedankt voor jullie geduld en begrip.
Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.
MEDEDELING VAN DE KBDB  17 maart:
Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden. De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

Mededeling KBDB 12 maart

Ingevolge de federale maatregelen op het gebied van “CORONAVIRUS” van 12/03/2020 en tot 03/04/2020 inbegrepen (behalve verlenging bij het nemen van andere maatregelen door de federale overheid), worden alle inkorvingen voor leervluchten en wedvluchten afgelast.De provinciale entiteiten die hun programma’s/kalenders voor de maand april willen wijzigen, worden verzocht de wijzigingen door te sturen naar de voorzitter van het Nationaal Sportcomité.Provinciale entiteiten die  normaliter hun vluchten op zaterdag inrichten, kunnen overwegen om op 04/04/2020 te inkorven voor een lossing op zondag 05/04/2020.
MEDEDELING KBDB 12 maart
Gezien de federale beslissingen aangaande de strijd tegen CORONAVIRUS, wenst de nationale raad van beheer en bestuur u te informeren dat, uit voorzorg en dit vanaf 16/03/2020 tot tenminste 06/04/2020:- de zitdagen binnen de provincies worden afgeschaft- De administratieve diensten van de nationale zetel (Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle) zijn gesloten.Wij vragen u om de administratieve procedure “verzending via post” te gebruiken.De medewerkers van de KBDB staan tot uw beschikking voor meer informatie.De KBDB wil in deze moeilijke tijden en gezien de gemiddelde leeftijd van onze duivenliefhebbers ook de aandacht van haar leden vestigen op het feit dat alle bijeenkomsten van allerlei aard verboden worden en dit zelfs in privélokalen, inkorvingsburelen,….
 Programma en afspraken De Witpen Lummen seizoen 2020:program2020Lummen

Poelbrief De Witpen Lummen 2020: POELBRIEF2020

Opzoeken van een duif klik hier : opzoekenringen2020

Beslissing algemene vergadering Limburg West : Alle uitslagen van West en voorkant West worden opgemaakt per 3-tal. Als vervoerder is voor EMT gekozen. Het ganse seizoen wordt er gespeeld als volgt oude+jaarse als hoofdwedstrijd, vrije dubbeling oude en vrije dubbeling jaarse. Vanaf 18 mei komt daar de wedstrijd jonge duiven nog bij. West blijft samenspelen vanaf 21 maart tot eind september, alle vluchten van het seizoen 2020. In de straal worden alleen maar gemeenten en deelgemeenten van West Limburg opgenomen, aangrenzende gemeenten kunnen, na toestemming van de AV West, wel lokaal deelnemen of in een deelsamenspel maar niet aan de hoofdwedstrijd West.Voorlopig vluchtprogramma 2020:  west 2020 reeksen

 

NATIONALE DAGEN 2020

Data : vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020  Locatie : Flanders Expo (Gent) Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren !

Ringenverdeling_2020_Limburg