Terug naar overzicht

Klassement Lummen Limburg
Datum 2017-07-08 Vlucht SOURDUN Lossing om 07.00
Aantal 337 Reeks Jongen
NR Naam Gemeente AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelheid
1 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 2 306368 5001017 17 10.43210 1371.6946
2 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 11 308042 5001749 17 10.44550 1369.5828
3 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 15 2 5001725 17 10.45050 1368.5687
4 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 24 3 5001715 17 10.45120 1367.8597
5 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 4 304209 5003179 17 10.42330 1366.9243
6 QUINTENS R+J LUMMEN 26 7 302524 5001224 17 10.41291 1365.8893
7 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 13 304745 5003071 17 10.43080 1365.7529
8 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 18 302555 5004096 17 10.42189 1360.9293
9 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 1 2 5001011 17 10.45560 1356.0106
10 QUINTENS R+J LUMMEN 26 9 2 5001216 17 10.43141 1355.1818
11 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 3 3 5001056 17 10.46070 1354.9112
12 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 3 2 5003117 17 10.44320 1354.8501
13 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 15 4 5001045 17 10.46130 1354.3122
14 MARTENS TONY LUMMEN 24 3 303016 5000630 17 10.43480 1353.9589
15 GORIS BENNY LUMMEN 6 4 305198 5001801 17 10.45390 1352.5283
16 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 4 2 5003084 17 10.45200 1352.4186
17 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 17 3 5003145 17 10.45050 1351.5394
18 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 17 5 5001025 17 10.46410 1351.5242
19 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 4 1 305949 5002048 17 10.46270 1351.0665
20 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 8 306159 5002978 17 10.46410 1350.6022
21 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 4 4 5001702 17 10.48140 1349.6802
22 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 18 5 5001751 17 10.48160 1349.4831
23 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 1 2 5002997 17 10.47170 1347.0367
24 CLEEREN JULES LUMMEN 12 2 305908 5002317 17 10.47121 1346.4162
25 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 3 302960 5002403 17 10.45040 1346.0900
26 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 4 304212 5000003 17 10.46090 1345.1780
27 STOCKMANS IVAN LUMMEN 15 3 305395 5002875 17 10.47580 1339.6476
28 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 28 6 5001718 17 10.50060 1338.7310
29 MARTENS TONY LUMMEN 24 24 2 5000651 17 10.46220 1338.6070
30 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 7 2 5001354 17 10.46229 1336.4819
31 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 8 7 5001744 17 10.50380 1335.6352
32 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 16 301888 5000108 17 10.46030 1335.4921
33 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 1 2 5000112 17 10.46040 1335.3937
34 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 7 311991 5069460 17 10.53480 1334.4354
35 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 2 2 5003736 17 10.53520 1334.0550
36 CLEEREN JULES LUMMEN 12 11 2 5002321 17 10.49541 1330.6037
37 CLEEREN JULES LUMMEN 12 1 3 5002323 17 10.50121 1328.8696
38 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 13 8 5001743 17 10.51500 1328.7218
39 MARTENS TONY LUMMEN 24 14 3 5000601 17 10.48280 1326.3029
40 MARTENS TONY LUMMEN 24 4 4 5000631 17 10.48290 1326.2061
41 LEMMENS LUDO LUMMEN 16 1 306208 5004053 17 10.50551 1326.0446
42 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 9 3 5003744 17 10.55190 1325.8347
43 MARTENS TONY LUMMEN 24 16 5 5000602 17 10.48330 1325.8193
44 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 2 3 5002982 17 10.50560 1325.7462
45 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 9 3 5003094 17 10.49580 1325.1703
46 QUINTENS R+J LUMMEN 26 1 3 5001209 17 10.48351 1323.4639
47 GORIS BENNY LUMMEN 6 2 2 5001814 17 10.50380 1323.3039
48 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 14 2 5002454 17 10.49170 1321.3346
49 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 8 4 5003096 17 10.50400 1321.1488
50 GORIS BENNY LUMMEN 6 3 3 5001824 17 10.51100 1320.2509
51 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 10 2 5000019 17 10.50470 1318.1714
52 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 11 4 5003721 17 10.56440 1317.9006
53 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 6 5 5003703 17 10.56490 1317.4368
54 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 7 9 5001721 17 10.54040 1316.0439
55 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 20 10 5001758 17 10.54060 1315.8565
56 QUINTENS R+J LUMMEN 26 18 4 5001226 17 10.49591 1315.4075
57 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 11 3 5000117 17 10.49510 1313.4131
58 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 13 3 5002453 17 10.50570 1311.7991
59 MARTENS TONY LUMMEN 24 15 6 5000609 17 10.51000 1311.7576
60 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 6 5 5003081 17 10.52330 1310.4494
61 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 1 11 5001752 17 10.55090 1309.9809
62 QUINTENS R+J LUMMEN 26 5 5 5001215 17 10.50591 1309.7128
63 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 2 4 5002435 17 10.51200 1309.6254
64 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 1 306246 5002993 17 10.53510 1309.5831
65 CLEEREN JULES LUMMEN 12 5 4 5002305 17 10.53371 1309.4349
66 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 3 2 5003015 17 10.53560 1309.1166
67 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 4 3 5001374 17 10.51239 1307.5073
68 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 2 4 5001373 17 10.51259 1307.3189
69 STOCKMANS IVAN LUMMEN 15 14 2 5002882 17 10.53380 1307.1551
70 STOCKMANS IVAN LUMMEN 15 8 3 5002808 17 10.53410 1306.8754
71 STOCKMANS IVAN LUMMEN 15 10 4 5002883 17 10.53420 1306.7822
72 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 1 5 5001368 17 10.51559 1304.5006
73 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 3 4 5000124 17 10.51350 1303.5826
74 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 4 6 5001004 17 10.55060 1303.1391
75 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 22 12 5001757 17 10.56270 1302.7786
76 HULSHAGEN JEAN LUMMEN 3 2 303135 5001537 17 10.52450 1302.4060
77 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 3 4 5002969 17 10.55090 1301.9732
78 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 4 3 2 5002026 17 10.55160 1300.4350
79 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 2 3 5000004 17 10.53570 1300.3291
80 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 9 13 5001703 17 10.56580 1299.9381
81 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 8 3 5003012 17 10.55420 1299.3042
82 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 10 5 5002404 17 10.53150 1298.8639
83 COENEN WILFRIED LUMMEN 5 5 304438 5002229 17 10.54300 1298.2431
84 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 4 6 5003727 17 11.00250 1297.7095
85 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 4 4 5003036 17 10.56000 1297.6525
86 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 12 6 5001376 17 10.53249 1296.2106
87 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 7 6 5003076 17 10.55300 1294.0340
88 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 5 5 5001406 17 10.53200 1293.8057
89 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 2 14 5001710 17 10.58120 1293.2074
90 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 9 6 5002460 17 10.54310 1291.8485
91 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 1 7 5003705 17 11.01420 1290.8192
92 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 12 7 5002438 17 10.55020 1289.0087
93 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 5 7 5001059 17 10.58000 1287.2605
94 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 16 15 5002903 17 10.59190 1287.1732
95 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 26 16 5001738 17 10.59230 1286.8147
96 VANCLUYSEN JOS LUMMEN 4 4 3 5002035 17 10.57530 1286.1305
97 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 13 5 5003002 17 10.58460 1282.6162
98 QUINTENS R+J LUMMEN 26 8 6 5001237 17 10.56131 1280.6965
99 QUINTENS R+J LUMMEN 26 24 7 5001231 17 10.56271 1279.4327
100 HULSHAGEN JEAN LUMMEN 3 1 2 5001527 17 10.56580 1279.2306
101 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 3 7 5003085 17 10.58300 1277.7568
102 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 4 6 5000120 17 10.56170 1277.6525
103 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 13 8 5001039 17 11.00400 1272.9972
104 LAMOTTE HENRIE LUMMEN 12 11 302553 5001613 17 10.58010 1271.1421
105 CLEEREN JULES LUMMEN 12 6 5 5002330 17 11.01030 1269.0645
106 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 2 4 5003160 17 10.59490 1268.5065
107 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 4 8 5002406 17 10.58560 1267.9688
108 COENEN WILFRIED LUMMEN 5 1 2 5002230 17 11.00320 1265.6790
109 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 25 17 5001714 17 11.03260 1265.4060
110 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 6 6 5003033 17 11.02010 1265.3922
111 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 11 7 5003021 17 11.02040 1265.1308
112 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 8 9 5001048 17 11.02290 1263.4600
113 WUYTS-LOUETTE HEUSDEN 18 14 309963 5000511 17 11.05310 1262.4927
114 NEVEN ANTOON LUMMEN 17 11 10 5001008 17 11.03000 1260.7737
115 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 1 4 5000030 17 11.01340 1259.3294
116 TIMMERMANS RENE LUMMEN 13 1 8 5003074 17 11.02070 1258.6701
117 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 10 8 5003018 17 11.03340 1257.3395
118 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 10 8 5003745 17 11.08300 1255.4970
119 QUINTENS R+J LUMMEN 26 21 8 5001217 17 11.01050 1254.8524
120 MARTENS TONY LUMMEN 24 18 7 5000648 17 11.01330 1254.4649
121 LEMMENS LUDO LUMMEN 16 7 2 5004072 17 11.04091 1254.1712
122 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 10 7 5000116 17 11.00440 1254.0349
123 MARTENS TONY LUMMEN 24 9 8 5000655 17 11.01450 1253.4271
124 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 17 7 5001355 17 11.01390 1252.0381
125 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 5 18 5001716 17 11.06100 1251.3555
126 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 13 8 5001359 17 11.02040 1249.8830
127 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 10 5 5003104 17 11.04150 1245.4821
128 STOCKMANS IVAN LUMMEN 15 6 5 5002855 17 11.05150 1245.2396
129 GORIS BENNY LUMMEN 6 1 4 5001822 17 11.05160 1244.3517
130 MARTENS TONY LUMMEN 24 21 9 5000650 17 11.03360 1243.9080
131 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 6 5 5000020 17 11.04350 1243.7969
132 MARTENS TONY LUMMEN 24 17 10 5000633 17 11.03410 1243.4827
133 VANLOFFELD MAURICE HEUSDEN 3 1 313345 5002707 17 11.12020 1243.2681
134 LEMMENS LUDO LUMMEN 16 9 3 5004068 17 11.06180 1243.2318
135 CUSTERS FRANCOIS KOERSEL 11 5 9 5003706 17 11.11000 1242.9920
136 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 11 6 5000017 17 11.04480 1242.6961
137 BAERTS ETIENNE LUMMEN 20 5 9 5001356 17 11.03420 1241.5059
138 QUINTENS R+J LUMMEN 26 13 9 5001236 17 11.03480 1240.8696
139 STEENAERTS WILLY LUMMEN 16 16 9 5002443 17 11.04120 1240.6224
140 CLEEREN JULES LUMMEN 12 4 6 5002337 17 11.06420 1240.0000
141 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 9 7 5000002 17 11.05210 1239.9103
142 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 14 8 5000109 17 11.03370 1239.1927
143 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 17 19 5001737 17 11.08540 1237.6135
144 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 30 27 20 5001756 17 11.08550 1237.5306
145 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 15 6 5003154 17 11.06000 1236.6220
146 HULSHAGEN JEAN LUMMEN 3 3 3 5001540 17 11.05200 1235.6046
147 QUINTENS R+J LUMMEN 26 2 10 5001230 17 11.04570 1235.0439
148 STOCKMANS IVAN LUMMEN 15 5 6 5002858 17 11.07300 1233.9192
149 MANGELSCHOTS-AERTS HEUSDEN 7 3 308518 5001962 17 11.10060 1233.5786
150 COENEN WILFRIED LUMMEN 5 2 3 5002232 17 11.07060 1232.0437
151 LAMOTTE HENRIE LUMMEN 12 6 2 5001611 17 11.05400 1231.5590
152 QUINTENS R+J LUMMEN 26 11 11 5001327 17 11.05490 1230.6895
153 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 8 7 5003116 17 11.07400 1228.3001
154 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 11 5 5002983 17 11.09250 1227.5002
155 REYNDERS JOZEF LUMMEN 14 2 9 5003014 17 11.09500 1225.8012
156 LEMMENS LUDO LUMMEN 16 16 4 5004056 17 11.10180 1223.3640
157 WUYTS-LOUETTE HEUSDEN 18 13 2 5000510 17 11.13490 1221.2082
158 QUINTENS R+J LUMMEN 26 15 12 5001329 17 11.07490 1220.7573
159 MARTENS TONY LUMMEN 24 8 11 5000664 17 11.08160 1220.5263
160 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 6 6 5002981 17 11.11040 1219.4331
161 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 10 7 5002952 17 11.11070 1219.1903
162 SURKIJN GASTON LUMMEN 17 13 9 5000118 17 11.07410 1218.8466
163 LEMMENS LUDO LUMMEN 16 13 5 5004069 17 11.11350 1217.1236
164 LAMOTTE HENRIE LUMMEN 12 7 3 5001609 17 11.08360 1217.0274
165 QUINTENS R+J LUMMEN 26 6 13 5001207 17 11.08390 1216.6660
166 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 11 8 5003182 17 11.10260 1214.7305
167 JUGHMANS JOS LUMMEN 12 5 8 5002980 17 11.12030 1214.6757
168 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 18 1 9 5003166 17 11.10410 1213.5190
169 MANTELS STEFAN LUMMEN 12 8 8 5000039 17 11.11010 1211.9195